Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Çağrı Merkezi / (0232) 4455657

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

 Şartlar & Koşullar

 Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları   okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim   sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 Kullanım koşulları

 

 Bu SİTE'de sunulan hizmetler ESTUR Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (bundan   böyle kısaca "ESTUR" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi ESTUR   olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ESTUR'a aittir.

 

 İşbu kullanım koşullarını ESTUR gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak   SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ESTUR tarafından   işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 ESTUR, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme   hakkını saklı tutmaktadır.

 

 Sözleşme tanımları

 

 SİTE: ESTUR tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu   çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

 

 ÜYE: ESTUR'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu   eksiksiz  doldurarak, ESTUR tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.   Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik   bilgileri  ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen   şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş   Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel   bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE   olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye   verilmez.

 

 KULLANICI: ESTUR web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

 LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden   SİTE'ye,  dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

 İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü   bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari   ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ESTUR arasında   elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin   hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

 Hizmetlerin kapsamı

 

 ESTUR'un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında   tanımlanan  elektronik ticaretten ibarettir.

 ESTUR, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest   olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş   addedilir.

 

 SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ESTUR tarafından   belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ESTUR,   bu  özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri   SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

 Genel hükümler

 

 SİTE üzerinden, ESTUR'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve   işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve   ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi   işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde   bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri   ve içerikleri hakkında ESTUR'un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla   doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. ESTUR bu tür link verilen   web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, ESTUR'un uygun görmeyeceği   linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

 ESTUR, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir.   Ancak  gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE   muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya   bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan   bilgilerin,  güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca   uygunluğu ve ESTUR'nun SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız   diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti   verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

 KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve   belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya   bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış   olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar   verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu   veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını   karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin   sorumluluğundadır.  Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri   yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği   hiçbir  zarardan ESTUR sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri   yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği   hiçbir zarardan ESTUR sorumlu değildir.

 

 ESTUR, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi   kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi   ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler,   SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler   de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.ESTUR,   sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata,   ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası,   hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve   durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı   ESTUR'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ESTUR çalışanlarının ve yöneticilerinin, ESTUR yetkili   satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve   yayınlanan   bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun   taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ESTUR, üçüncü   kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu   taahhüt etmemektedir.

 

 SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler.   KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai   sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ESTUR ve/veya başka bir üçüncü kişinin   haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.   KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya   uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ESTUR'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

 İşbu SİTE'nin sahibi ESTUR'dur. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer   işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla,   sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu ESTUR'un ya da ESTUR'un izin ve lisans aldığı kuruluşların   mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi,   software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların,   resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve   listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir   medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda   sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını,   kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla   ESTUR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.   KULLANICI ve ÜYE, ESTUR hizmetlerini, ESTUR bilgilerini ve ESTUR'un telif haklarına tâbi çalışmalarını   yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ESTUR'nun hizmetlerine   erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen   kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel   ihtiyaçlar için ve ESTUR'un yazılı izni ile mümkündür.

 

 ESTUR, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik   Politikası"  ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri   işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ESTUR aynı zamanda; KULLANICI ve   ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini   ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme,   kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.   KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda   sayılan   haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender   olarak ESTUR için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ESTUR'un işi ile ilgili olanlara   verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği   amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 

 İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ESTUR tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ESTUR;   ESTUR hizmetleri, ESTUR bilgileri, ESTUR telif haklarına tâbi çalışmaları, ESTUR ticari markaları,   ESTUR  ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm   haklarını saklı tutmaktadır.

 

 Sorumluluğun sınırlandırılması

 

 ESTUR, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.   kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek   doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ESTUR, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal   veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi   bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da   SİTE'nin  kullanılması ile ESTUR'un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan,   mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul    edilmektedir.

 

 Sözleşmenin devri

 

 ESTUR, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak   KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden   bir  devir girişimi geçersizdir.

 

 Mücbir sebepler

 

 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ESTUR işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı   geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ESTUR   açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ESTUR'un   herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 Uygulanacak hukuk ve yetki

 

 İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk   Hukuku'na tabidir ve İzmir  Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ESTUR'un, KULLANICI ve   ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

 Yürürlülük ve kabul

 

 "İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", ESTUR tarafından SİTE   içeriğinde  ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini   SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ESTUR, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde   değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden   yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0232) 4455657

Copyright © 2019. Estur Ltd.Şti .Her Hakkı Saklıdır.